Public Speaking Gr 1 – 7 Maranatha Christian School Dann Road, Kempton Park
Public Speaking Gr 8 – 12 LS Impala Ouditorium

Van Riebeeckweg, Kempton Park

Redenaars Gr 1 – 12 LS Impala Ouditorium Van Riebeeckweg, Kempton Park
     
Drama Afrikaans Individueel    
Pre-Primêr Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
Graad 1 Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
Graad 2 Baptiste Kerk Commissioner Street, Kempton Park
Graad 3 Baptiste Kerk Commissioner Street, Kempton Park
Graad 4 LS Impala Voortrekkersaal Rooiboslaan, Allen Grove, Kempton Park
Graad 5 Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
Graad 6 LS Impala Voortrekkersaal Rooiboslaan, Allen Grove, Kempton Park
Graad 7 LS Impala Voortrekkersaal Rooiboslaan, Allen Grove, Kempton Park
Graad 8 – 12 Hoërskool Kempton Park Van Riebeeckweg, Kempton Park
     
Drama Individual English    
Pre-Primary Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
Grade 1 Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
Grade 2 Maranatha Christian School Dann Road, Glen Marais, Kempton Park
Grade 3 Maranatha Christian School

Dann Road, Glen Marais, Kempton Park

Grade 4 Impala – Voortrekkersaal Rooiboslaan, Allen Grove, Kempton Park
Grade 5 Aston Manor Primary Eland Road, Aston Manor, Kempton Park
Grade 6 Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
Grade 7 Aston Manor Primary Eland Road, Aston Manor, Kempton Park
Grade 8 – 9 Shangri-La Academy Fiskaal Street, Glen Marais, Kempton Park
Grade 10 – 12 Shangri-La Academy Fiskaal Street, Glen Marais, Kempton Park
     
Drama Groups Unprepared Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
Drama Groepe Onvoorbereid Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
     
Drama Groups Prepared To be confirmed  
Drama Groepe Voorbereid To be confirmed  
     
Spreekkoor / Choral verse Laerskool Edleen Ilexweg, Edleen, Kempton Park
     
Toneel To be confirmed  
   

 

Instumentaal / Instrumental Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
     
Vokaal solo en groepe Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
Vocal solo and groups Geref Kerk – Kerkgebou Jacarandastraat, Kempton Park
     
Koor Cantare / Choir Cantare NG Kempton Kruin Fiskaalstraat, Kempton Park
     
Revue To be confirmed  
     
Dans Solo en Groepe LS Impala – Skoolsaal Van Riebeeckweg, Kempton Park
Dance Solo and Groups LS Impala – Skoolsaal Van Riebeeckweg, Kempton Park
     

Ballet Solo en Groepe

LS Impala – Skoolsaal Van Riebeeckweg, Kempton Park
Ballet Solo and Groups LS Impala – Skoolsaal Van Riebeeckweg, Kempton Park
     
Model / Modelling Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
     
Visuele Kuns / Fine Arts Oos-Rand Akademie Maple Road, Pomona AH, Kempton Park
     
Skryfkuns / Creative writing Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park
     
Fotografie / Photography Geref Kerk – Saal Jacarandastraat, Kempton Park

Last updated: 7 May 2024