Optreedatums – 2024 – Dates of performance

Voorlopige datums – Preliminary dates

Redenaarskompetisie

Public Speaking Competition

 

Drama Individueel Afrikaans

20 – 24 Mei 2024

13 – 17 May 2024

 

 

Pre-Primer

15 – 18 Jul 2024
Graad 1 15 – 18 Julie 2024
Graad 2  19 – 23 Aug 2024
Graad 3 22 – 25 Jul 2024
Graad 4 19 – 23 Aug 2024
Graad 5 15 – 19 Jul 2024
Graad 6 12 – 16 Aug 2024
Graad 7

5 – 8 Aug 2024

Graad 8 – 12 12 – 16 Aug 2024
   
Drama Individual English  
Pre-Primary 5 – 8 Aug 2024
Grade 1 5 – 8 Aug 2024
Grade 2 22 – 25 Jul 2024
Grade 3 19 – 23 Aug 2024
Grade 4

15 – 19 Jul 2024

Grade 5 12 – 16 Aug 2024
Grade 6 22 – 25 Jul 2024
Grade 7 15 – 19 Jul 2024
Grade 8 – 9 9 – 12 Jul 2024
Grade 10 – 12 15 – 19 Jul 2024
   
Drama Groepe Onvoorbereid 31 Mei & 1 Junie 2024
Drama Groups Unprepared 7 – 8 June 2024
   
Drama Groups Prepared 26 – 27 Augustus 2024
Drama Groepe Voorbereid 26 – 27 August 2024
   
Spreekkoor / Choral verse 27 Julie / July 2024
   
Toneel / Play 28 Augustus / August 2024
   
Instumentaal / Instrumental 13 & 27 Julie / July 2024
   
Vokaal solo en groepe 30 Julie – 3 Augustus 2024
Vocal solo and groups 30 July – 3 August 2024
   
Koor Cantare / Choir Cantare 29 Julie / July 2024
   
Revue 26 Julie / July 2024
   
Dans Solo en Groepe 9 – 11 & 13Julie 2024
Dance Solo and Groups 9 – 11 & 13 July 2024
   
Ballet Solo en Groepe 4 – 6 Junie 2024
Ballet Solo and Groups 4 – 6 June 2024
   
Model / Modelling 7 – 8 Junie / June2024
   
Visuele Kuns / Fine Arts 10 – 13 Junie 2024 *Kunswerke sal onder toesig gedoen word

10 – 13 June 2024 *Artwork will be completed under supervision

   
Skryfkuns / Creative writing 24 – 25 Mei / May 2024
   
Fotografie / Photography Inhandigingsdatum:  24 Mei 2024
  Submission date: 24 May 2024
   
   

 

 

Optreedatums is onderhewig aan verandering. Dates of performance are subject to change.

Last updated: 2024-04-08